Polityka prywatności

Witamy na serwisie internetowym CERMAG SP. Z.O.O. W tym rozdziale wyjaśniamy obowiązujące CERMAG SP. Z.O.O. zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Klient może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony. Naszym celem jest ochrona danych osobowych Klienta w Internecie.

W naszej ofercie internetowej Klient znajdzie podstawowy opis naszych produktów i usług, może dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia lub też np. otrzymać najnowsze informacje oraz oferty

Jeśli Klient przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa. 

 

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego CERMAG SP. Z O.O. są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego CERMAG SP. Z O.O., pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do CERMAG SP. Z.O.O. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody CERMAG SP. Z.O.O.

CERMAG SP. Z.O.O. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie CERMAG SP.Z.O.O. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z. użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. CERMAG SP.Z.O.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu CERMAG SP. Z.O.O.

zamknij

Powiadomienie o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.