CSR

W zarządzaniu spółką CERMAG kierujemy się zasadami odpowiedzialnego biznesu. Dbamy o relacje z otoczeniem i kluczowymi interesariuszami, a także o wpływ naszej działalności na środowisko – zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Wśród wewnętrznych interesariuszy szczególną rolę odgrywają nasi pracownicy – integracja strategii biznesowej firmy ze strategią HR oraz CSR ma decydujący wpływ na długofalową efektywność finansową Cermagu jako pracodawcy, a zarazem na spójny rozwój pracowników i całej organizacji. Staramy się stale podnosić kompetencje naszych pracowników, aby reagować na bieżąco na rosnące oczekiwania klientów, ponieważ to klient jest dla nas najważniejszy.

Zaangażowanie społeczne realizujemy na kilku płaszczyznach, począwszy od dostarczania niezbędnych produktów i usług, upiększających świat, poprzez tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy, a także szereg przedsięwzięć komercyjnych, realizowanych w środowisku społecznym, jak np. promocja wizerunku firmy, sponsoring wydarzeń kulturalnych i sportowych, ale i szerzenie edukacji poprzez organizację szkoleń i warsztatów, głównie dla architektów.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to ważny element strategii naszej firmy. Od początku funkcjonowania Cermag systematycznie rozwijał zarówno aktywność prospołeczną, jak i działalność  charytatywną. Inicjatywy sportowe i kulturalne, a także projekty edukacyjne i zdrowotne wspierane były przez Cermag finansowo i organizacyjnie.

Wsparcie i pomoc Cermagu otrzymały m.in. poniższe organizacje:

Monar w Nikejowicach, Wrocławskie Centrum Pomocy Bliźniego, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych, Akademia Medyczna Ośrodek Alzheimera w Ścinawie, Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy, Dolnośląskie Centrum Pediatrii, Dom Dziecka w Pieszycach, Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z porażeniem mózgowym w Opolu, Wrocławska Galeria Młodych, Dom Dziecka im. Dominika Sario z Kiełczowa, Zespół Szkół Nr 7 we Wrocławiu, Fundacja "Pomoc Społeczna", Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wrocławiu, Osoby poszkodowane w czasie powodzi w Bogatyni.

zamknij

Powiadomienie o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.